Fordeler og ulemper med å jobbe via vikarbyrå

Arbeidslivet er i konstant forandring, og bruken av bemanningsselskaper og vikarbyråer er uten tvil en av de aller største endringene. Tidsbegrensede kontrakter og vikariater er selvfølgelig ingen nyhet, men den omfattende bruken av bemanningsselskaper for å dekke langsiktige behov for arbeidskraft er i vekst.

For noen er vikarbyrå veien til drømmejobben

Selskaper som er positive til bruken av bemanningsselskaper vil ofte trekke fram fleksibilitet og inntjeningsmuligheter som fordeler med ikke å være ansatt direkte i et selskap. Det stemmer at ansatte via et vikarbyrå ikke nødvendigvis tjener mindre enn fast ansatte, noen selskaper har også som policy at innleide skal ha samme lønn som tilsvarende roller internt i selskapet. Da er kostnaden for selskapet også noe høyere for innleide ressurser, bemanningsselskapet må jo dekke sine kostnader, men det er en pris mange vil betale for fleksibilitet.

For noen yrker vil en stor del av rekruttering i fremtiden skje via bemanningsselskaper. Et svært tydelig og enkelt eksempel er luftfart. Spesielt hva angår lavprisselskaper skjer en stor del av rekrutteringen via egne bemanningsselskaper, som enten er eid av flyselskapet eller en ekstern part. I noen situasjoner kan det da faktisk være den eneste måten å lande drømmejobben på.

Fleksibilitet kan også bety utrygghet

Mennesker er forskjellige, og det som er en fordel for noen vil definitivt være en ulempe for andre. I henhold til vikarbyråer og bemanningsselskaper er det spesielt fleksibiliteten for oppdragsgiver som kan bety usikkerhet for den ansatte. Igjen kan det være positivt for noen, som synes det er spennende å ikke vite hva som skjer neste uke, men for andre vil det være et betydelig stressmoment.

Dessuten kan det være noen som føler at forholdet til arbeidsplassen ikke blir like tett som ved en fast ansettelse, men det vil også være en individuell opplevelse. Hvis man kan velge mellom vikarbyrå eller fast ansettelse, så er det lurt å tenke over disse faktorene før man velger.